Про Кредитну Спілку

Кредитна Спілка “Харківська Каса Взаємодопомоги”

Кредитна Спілка “Харківська Касса Взаємодопомоги”    Кредитна Спілка “Харківська Касса Взаємодопомоги”, скорочено – КС “ХКВД” була створена 21 квітня 1999 року як громадська організація, а 4 квітня 2004 року перереєстрована як фінансова установа. Свою діяльність Кредитна Спілка здійснює на підставі Статуту КС “ХКВД” та її внутрішніх положень, а також Закону України “Про Кредитні Спілки”, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність кредитних спілок в Україні.

    Кредитна Спілка заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів Кредитної Спілки.
Внаслідок участі у Кредитній Спілці одні її члени можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх, захищати від інфляції та отримувати додадковий дохід, а інші – мають можливість кредитуватися на різні потреби, ремонт, лікування, навчання, потреби підприємницької діяльності, ведення сільгоспгосподарства та ін.

    За 19 років свого існування КС “ХКВД” зарекомендувала себе як надійна фінансова установа, що своєчасно виконує всі свої зобов'язання, та як організація, що постійно розвивається й удосконалюється. Ми гарантуємо високу якість послуг, що надаємо своїм членам, як з кредитування, так і по збереженню та примноженню коштів членів Кредитної Спілки на депозитних рахунках. КС “ХКВД” докладає всі зусилля для того, щоб добробут наших членів зростав разом із розвитком самої Кредитної Спілки.

 
Членство у Кредитній Спілці “Харківська Касса Взаємодопомоги”

    Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживають на території Харківської області, мають повну цивільну дієздатність з урахуванням наступних обмежень - не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Щоб стати членом Кредитної Спілки необхідно:
• відвідати будь-яке відділення КС “ХКВД”, при цьму потрібно мати при собі паспорт та довідку з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного кода;
• подати встановленої форми заяву;
• одноразово сплатити вступний внесок (40грн.) та обов'язковий пайовий внесок (10грн.).

    Всі члени Кредитної Спілки мають рівні права та обов'язки незалежно від розмірів внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член Кредитної Спілки, присутній на зборах, - один голос.
Докладніше

 
Принципи діяльності Кредитної Спілки “Харківська Касса Взаємодопомоги”

Діяльність КС “ХКВД” базується на наступних принципах:
• добровільність вступу та свобода виходу з Кредитної Спілки;
• рівноправність всіх членів Кредитної Спілки;
• самоврядування та гласність;
• довіра та взаємоповага;
• захист заощаджень та доходів членів Кредитної Спілки;
• підвищення добробуту та фінансової грамотності членів Кредитної Спілки;
• постійне покращення якості фінансових послуг, що надаються Спілкою.

 
Свідоцтва та ліцензії, внутрішні положення:

• Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія КС №217 від 04.06.2004р.
• Ліцензія Нацкомфінпослуг: Вид господарської діяльності: Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Серія АВ, №614997. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: №884 від 21.03.2013р. Дата початку дії ліцензії: 05.07.2013р. Інформація про переоформлення ліцензії: 1) 06.07.2015р. згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1601. 2) 26.01.2017р. згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг № 162. Статус ліцензії: чинна.
• Ліцензія Нацкомфінпослуг: Вид господарської діяльності: Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Серія АВ, №614923. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: №884 від 21.03.2013р. Дата початку дії ліцензії: 04.09.2013р. Інформація про переоформлення ліцензії: 1) 06.07.2015р. згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1602. 2) 26.01.2017р. згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг № 163. Статус ліцензії: чинна.
• Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.
• Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.
• Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.
• Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків: Відсутні.

 
Органи управління

    Вищим органом управління Кредитної Спілки є Загальні збори її членів.
У період між зборами інтереси членів Кредитної Спілки представляє Спостережна Рада, яка обирається Загальними зборами.
Спостережна рада призначає Правління Кредитної Спілки, що є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю.
За організацію кредитної діяльності відповідає Кредитний комітет, який також призначається Спостережною радою.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Кредитної Спілки здійснює Ревізійна комісія, склад якої затверджується на Загальних зборах членів Кредитної Спілки.


Відомості про склад спостережної ради:
1. Голова спостережної ради - Сломчинська Людмила Олексіївна.
2. Заступник голови спостережної ради - Строков Олександр Петрович
3. Секретар спостережної ради - Бірюкова Ірина Тимофіївна
4. Член спостережної ради - Коваленко Любов Петрівна
5. Член спостережної ради - Турчин Микола Федорович
Відомості про склад правління:

1. Голова правління - Сметана Ольга Володимирівна
2. Заступник голови правління - Педоренко Ганна Петрівна
3. Член правлiння - Завгородня Наталія Миколаївна

 
Участь Кредитої Спілки “Харківська Касса Взаємодопомоги” в асоціаціях

КС “ХКВД” є дійсним членом:
• Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (ВАКС);
• Харківської Обласної Асоціації Кредитних Спілок (ХОАКС);
• Програми захисту вкладів (ПЗВ).

 
Наша команда

Команда співробітників КС “ХКВД” складається з висококваліфікованих спеціалістів середній стаж роботи яких у спілці - 8 років.

Нас поєднує:
• інтерес до загальної справи;
• довіра до професійності колег;
• порядність, чесність, взаємоповага;
• відповідальність перед собою та членами нашої Кредитної Спілки;
• можливість професійного та особистісного розвитку.

Наши співробітники є постійними учасниками спеціалізованих семинарів та тренінгів, що підвищує професійність кожного співробітника окремо та якість роботи Кредитної Спілки вцілому.

 
Сторінка історії

    Діяльність Кредитної Спілки "Харківська Каса Взаємодопомоги" базуться на загальнолюдських принципах взаємодопомоги, надійності та довіри. Щоб ці слова наповнилися змістом необхідно знати історію походження кредитних спілок та кредитного руху загалом, бо довіра існує тільки тоді, коли знаєш з ким маєш справу, тоді, коли знаєш чого чекати у майбутньому. А майбутнє невідривно від нашої історії.
Докладніше

 

Новини

26 | 062020 Акція! Кредит "Підтримка" подовжено
Акцію! Кредит "Підтримка" подовжено до 31 липня 2020 р.
докладніше

12 | 052020 КС ХКВД з 12.05.2020 року працює для Вас за штатним режимом
Звертаємо Вашу увагу, що Кредитна спілка «Харківська Каса Взаємодопомоги» з 12.05.2020 року працює для Вас за штатним режимом....
докладніше


головний офіс:

м. Харків, ст.м. "Південний вокзал",
вул.Благовіщенська, 38 д.
тел/факс: (057) 777-01-14, 777-01-25

Відділення:

© 2008 Кредитна Спілка
«Харківська Касса Взаємодопомоги».